Idag är det Dövas Dag!

Sista söndagen i september är det

Citat hämtade från: SVERIGES DÖVAS RIKSFÖRBUND

-  Döva har teckenspråket som första språk.
"Eftersom vi lever i ett samhälle där vi omges av svenska språket behöver vi lära oss läsa och skriva svenska. Men för oss blir det ett inlärt främmande språk, precis som hörande som lär sig ett främmande språk. På samma sätt är vi döva olika bra på vårt andra språk, svenskan. Skillnaden är att vi inte hör hur orden uttalas i det vi läser och skriver. Hörande brukar ha svårt att förstå hur det går till. (Vi brukar skämtsamt uppmana hörande att lära sig t ex grekiska utan ljud genom läpprörelser och läroböcker med grekiska bokstäver. Och utan chans att nånsin kontrollera hur det låter…).

Vi ser inte oss själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. I mötet mellan två teckenspråkiga finns inga hinder. Hindret uppstår i kommunikationen med det hörande samhälle som använder ett annat språk än vårt, ett språk vi inte hör.
Vår rätt till vårt språk borde vara lika självklar som hörandes rätt till sitt språk. Numera är det ingen som förbjuder oss att teckna, men frågan är om samhället nånsin blir till fullo tillgängligt för oss. Vår kamp – som pågår ständigt - handlar om att vårt behov av teckenspråket i livets alla skeenden ska sjunka in hos dagens och morgondagens beslutsfattare. Vår vision är att kunna leva ett teckenspråkigt liv i ett hörande samhälle.
Det är för detta arbetes skull vi teckenspråkiga döva och våra anhöriga och vänner har slutit oss samman i Sveriges Dövas Riksförbund".
(Om Döva)

-  "Den icke teckenspråkskunnige har helt naturligt svårt att föreställa sig, att ett så annorlunda sätt att kommunicera på skulle kunna förfoga över samma rika och nyanserade uttrycksmöjligheter som ett talat språk".
(Ett blad ur Dövas historia av Lars Kruth)

-  "Döva i Sverige har i mer än 100 år kämpat för ett erkännande av teckenspråket och rätten att använda det. Detta har även inneburit en kamp om mänskliga rättigheter, eftersom rätten till sitt eget språk ÄR en mänsklig rättighet. Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk.
Teckenspråkets dag anordnas den 14 maj varje år i olika städer i Sverige.
Sverige var det första land i världen som officiellt erkänt teckenspråket som språk. Vi blev därmed en förebild för många andra länder, som efter hand fått teckenspråket legaliserat i olika former".

-  "Det svenska teckenspråket är ett fullvärdigt och visuellt språk med ett eget teckenförråd och egen grammatik.
En del tecken motsvarar ett ord men många tecken motsvarar en fras eller en hel mening på svenska. 
Det svenska handalfabetet skapades av Pär-Aron Borg 1808. Det används fortfarande idag".
(Om Teckenspråket)

Några saker till bara:
-  Teckenspråket är inte ett internationellt språk.
-  Men det finns både Svenskt Handalfabet och Internationellt Handalfabet 
-  Teckenspråket består inte bara av de rörelser man gör med händerna. De är en del i ett samspel med överkroppen, huvudet, munnen, ögonen och ögonbrynen. 
-  Världsteckenspråksdagen - The World Day of Sign Languages - firades den 10 september.  

Det finns så mycket mer intressant att berätta, men det får bli en annan gång.

Ha en skön söndag!


Alfabetet på Teckenspråk

Eftersom min son är döv är jag naturligtvis inne i teckenspråkets underbara värld!
Vare sig du vill lära dig eller bara är lite allmänt nyfiken - här hade jag tänkt visa hur alfabetet ser ut på teckenspråk.

Håller du inte med om att det ser ut att vara roligt....

RSS 2.0